Algemene voorwaarden

Door in te schrijven op het betaal portaal van onze website gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

Inschrijving

Alvorens u aan een evenement van Date Delux kan deelnemen moet u zich online registreren en de betaling uitvoeren. Uw inschrijving is pas geldig na het invullen van de persoonlijkheidstest.

U zal via e-mail een bevestiging ontvangen.

Inschrijvingsvoorwaarden en annulaties

Eens u bent ingeschreven voor een event is geen enkele terugbetaling meer mogelijk.

Indien “Date Delux evenement” annuleert, kan u ervoor kiezen om uzelf opnieuw in te schrijven voor een “ander date delux locatie naar keuze of om de som terugbetaald te krijgen. U zal hierover op tijd op de hoogte gebracht worden.

Indien u verhinderd bent, gelieve dit zo snel mogelijk te verwittigen via mail naar info@datedelux.com .

Aansprakelijkheid

Date Delux kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor elke vorm van ongevallen, schade en diefstal van persoonlijke goederen tijdens een event georganiseerd door Date Delux.

Date Delux is evenmin aansprakelijk voor de contacten die voortvloeien uit haar evenementen. Indien er ongepast gedrag wordt vertoond vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk te melden aan de security zodat deze de nodige stappen kan ondernemen.
Elke deelnemer is verantwoordelijk voor het meedelen van zijn/haar gegevens op onze evenementen.

Date Delux heeft het recht om iemand, zonder verantwoording te moeten afleggen, de toegang te ontzeggen tot haar evenementen wegens:

  • Ongepast gedrag naar de host, de deelnemers of de medewerkers op de locatie toe.
  • Het verspreiden van persoonlijke gegevens van andere deelnemers
  • Elke reden die de host voldoende vindt. Hij/zij is er niet toe verplicht dit te motiveren.
  • Indien een persoon de toegang tot een evenement wordt ontzegd heeft deze geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook, of op terugbetaling van het inschrijvingsgeld.